Elektronisch leren in de bouwkunde                    

 

--Bron: - kennisnet (bouwnijverheid)--

 

 

Elektronisch leren, oftewel e-learning is een fenomeen dat steeds meer ingeburgerd raakt.

Het is het leren of opleiden met behulp van internettechnologie.

 

- Wie gebruiken nu eigenlijk e-learning ?

 

Op de eerste plaats de hogescholen, het bedrijfsleven maar ook al enkele instellingen voor MBO-bouwkunde.

 

- Waarom zou je in Nederland met alles op loopafstand gaan doen aan e-learning ?

 

Een van de grote voordelen van e-learning is dat  je niet meer plaats- maar ook vooral niet meer tijd gebonden bent. Zo kun je dan ook voor een deel van je opleiding op die manier worden (bij -) geschoold  zonder dat je er de deur voor uit moet.

 

- Is e-learning de opvolger van de traditionele avondschool ?

 

Dat zou best wel eens kunnen. Niet veel mensen zijn bereid om meer dan 1 tot 2 avonden per week, gedurende 4 jaar lang, een onderwijsinstituut te bezoeken.

Of e-learning een complete opleiding kan vervangen valt echter nog te bezien. Persoonlijk contact blijkt een zeer gewaardeerde factor bij het onderwijs te zijn.

 

De richting waar het naar toe lijkt te gaan is community learning. Hierbij kunnen cursisten met elkaar in interactie treden en zo van elkaar leren !!

Vooral in het onderwijs lijkt dit opgang te maken en ook ons opleidingsinstituut SBI te Eindhoven is hiermee het afgelopen 3 cursusjaren voor proef gestart om ervaring op te doen voor haar cursussen.

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het komende cursusjaar 2008-2009 zal met de opgedane ervaring verdere invulling worden gegeven aan het elektronisch leren via internet met behulp van een geheel vernieuwde leeromgeving, waarbij de navolgende doelstellingen als uitgangspunt gelden;

 

 

·          Iedere cursist heeft een persoonlijke startpagina waar hij een overzicht heeft van al zijn vakken, opdrachten, taken, afspraken en nieuwe berichten. De gemaakte opdrachten moeten digitaal ingeleverd kunnen worden en na beoordeling gemakkelijk kunnen worden geplaatst in de digitale werkmap van de student. Aan de hand van dit digitale portofolio kan de cursist zelf het verloop van zijn studie (“ wat heb ik geleerd en hoe “) in de gaten houden.

 

·          Cursisten moeten niet alleen online kunnen beschikken over relevante informatie, ze moeten ook online met elkaar kunnen communiceren en samenwerken binnen een onderwijsomgeving in verschillende werkgroepen. Dit kunnen projectgroepen zijn, maar ook vergadergroepen, etc. Het doel van de samenwerking bepaalt de aard van deze groep.

 

·          De leeromgeving dient te beschikken over een database die naar eigen inzicht gevuld kan worden met opdrachten, taken, projecten, huiswerk en digitaal (les)materiaal.

 

·          De leeromgeving dient tevens te beschikken over een interactieve kennisbank, die cursisten in staat stellen om elektronisch vragen te stellen gericht aan personen met een bepaalde expertise. Door deze opzet worden cursisten snel geholpen met goede antwoorden of juiste informatie. Zo leren zij op een natuurlijke en stimulerende wijze de meerwaarde van samenwerking en kennisuitwisseling.

 

·          De leeromgeving dient voorzien te zijn van een content Management Systeem (CMS) om zelf webpagina’s te kunnen onderhouden. Zo kan bijvoorbeeld – indien gewenst -een gedeelte van de digitale portofolio op eenvoudige wijze gepubliceerd worden.