Module A5.2, ……AutoCAD voor bouwkundigen

 

De module A5.2:

 

In de basismodule AutoCAD leert men alle 2D-tekencommando’s van AutoCAD 2000i, om na afloop van de module in staat te zijn om op een zelfstandige en gestructureerde wijze AutoCAD tekeningen te vervaardigen.

De module wordt gegeven met Nederlandstalig officiële cursusmateriaal. De studieduur is 12 avonden (inclusief 1 avond examen).

Om de benodigde vaardigheid op te doen is zelfstudie een noodzakelijkheid.

Indien de cursisten de CD-Rom AutoCAD LT 2000i studentenversie ter oefening wensen te ontvangen kan daarin worden voorzien.

De module wordt met een schoolcertificaat afgesloten, een verklaring van deelname en een beschrijving van de inhoud.

 

Het beroep:

 

CAD staat voor Computer Aided Design, het maken van technische tekeningen met een computerprogramma (zoals AutoCAD) als ondersteuning.

Het technisch tekenen doormiddel van een CAD systeem is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van een bouwtechnische tekenkamer.

De toepassing van CAD heeft geleid tot een hogere efficiency graad en uitwisselbaarheid van gegevens, zowel bij het tekenen, wijzigen en aanpassen van ontwerpen

Gezien het marktaandeel van AutoCAD, kan men zeggen dat dit softwarepakket uitgegroeid is tot de standaard voor het maken van technische tekeningen.

De taak van een bouwkundig CAD-tekenaar kan beginnen in de bouwkundige conceptfase ontwerp, maar kan ook starten als het bouwkundig ontwerp voor een woningbouwproject, kantoor, ziekenhuis of school eenmaal is goedgekeurd en uitgevoerd zal worden.

Er moeten dan de zogenaamde bestek-, detail- of werktekeningen gemaakt worden.

In deze tekeningen worden de plaats en de dikte van muren en de specificaties van ramen, deuren, leidingen, tegels enzovoort in detail aangegeven evenals de materialen die daarbij gebruikt worden.

Naast vaardigheid in het werken met AutoCAD, beschikt de tekenaar vooral over bouwkundige kennis.

De functie die een bouwkundig CAD-tekenaar kan gaan vervullen, is dus sterk afhankelijk van zijn technische voorkennis en de ontwikkeling die hij maakt.

Een bouwkundig CAD tekenaar kan bijvoorbeeld gaan werken voor een architectenbureau, een bouwkundig ingenieursbureau of een organisatie die technische tekenaars detacheert.

 

De werkomstandigheden

 

De CAD-tekenaar werkt veel achter een computerscherm met als aanwijsinstrument een digitizer of muis en een toetsenbord waarmee hij de ‘gebruikers-interface’ aanstuurt.

Het gaat daarbij voornamelijk om zittend werk.

Daarnaast kan het regelmatig overleg voeren met collegae van een buitenfirma en opdrachtgevers een belangrijk deel van de functie omvatten.

De technisch tekenaar werkt meestal onder verantwoordelijkheid van een hoofd tekenkamer, maar voert de tekenwerkzaamheden voor opdrachten of projecten zelfstandig uit.

 

De functie-eisen

 

Een bouwkundig CAD-tekenaar moet voldoende kennis hebben van de bouwkunde (vooral constructieleer en materialenkennis) om zelfstandig ontwerpen te kunnen uitwerken.

Dit komt er in de praktijk op neer, dat er een technische kennis en vaardigheid op MBO-niveau gevraagd wordt. Deze kennis en vaardigheid kan ook door praktijkervaring zijn verkregen.

Voor het snel en foutloos kunnen werken met AutoCAD is een goed wiskundig inzicht, met name kennis van goniometrie en meetkundige constructies, noodzakelijk.

Daarnaast zijn in het kader van het overleg ook goede communicatieve vaardigheden van belang.

 

De instroomeisen.

 

In principe is de basismodule geschikt voor iedereen die het AutoCAD programma optimaal en systematisch wil Ieren toepassen of hier indirect mee te maken krijgt.

Om het beoogde effect van deze cursus te bereiken, moet men reeds voldoen aan de bovenstaande functie-eisen of daarvoor studerend zijn, en er is daarnaast een redelijke gebruikerskennis nodig van Windows.

Het is niet noodzakelijk dat men al reeds specifieke voorkennis van AutoCAD heeft.

 

De werkwijze.

 

Er wordt zowel klassikaal als individueel les gegeven.

Voor iedere deelnemer is een volledig ingerichte werkplek beschikbaar.

 

De cursusinhoud

 

                                                    


Introductie AutoCAD 2000i

 

 

Instelling bij een tekening.

 

 

 

Gebruik van de OSNAP vang-

Functies en instellingen.

 

Werken met Polarsnap en

Temporary tracking point.

 

Manipulatie van tekenobjecten

met ERASE, MOVE, COPY,

MIRROR, LENGTHEN enz.

 

Gebruik en instellingen van

layers.

 

Arceren en arcering wijzigen

 

Bematen en bematingsstijlen

 

 

Plotten van tekeningen

Gebruikers-interface

 

 

Coördinateninvoer en

‘Direct Distance Entry

 

 

Tekenhulpmiddelen, zoals

GRID ,SNAP en ORTHO.

 

Schermfuncties en instel-

mogelijkheden.

 

Infofuncties, zoals LIST, ID,

DISTANCE, AREA enz.

 

 

Multiple Document Environ-

ment gebruiken.

 

Gebruik van PROPERTIES

 

Prototypetekeningen en

Templates maken.

 

Geavanceerde teken-

commando’s als bijv. MLINE.

Gebruik van File-commando’s

,Start-up Wizards en Mvsetup

 

2D-tekencommando’s zoals

LINE, CIRCLE, ARC. POINT,

ELLIPSE enz.

 

Selecteren van tekenobjecten

 

 

Instellingen van tekststijlen en

het plaatsen van tekst.

 

Transparante commando’s

 

 

 

AutoCAD Design Center

gebruiken.

 

Blockfuncties voor symbolen

 

Gebruik en wijzigen van

attributen.

 

Expresstools

 

 

De inschrijving

 

Inschrijving geschiedt via de Stichting Bouwkundig Instituut Eindhoven middels het aldaar te

verkrijgen aanmeldingsformulier.

 

 

 

Oktober 2006