Basis…(algemeen niveau, 1-jarig)

1.1 Algemeen


De cursus bestaat uit vier modulen en is bestemd voor diegenen, die belangstelling hebben voor of al werkzaam zijn in het voorbereidend dan wel uitvoerend bouwbedrijf en zich verder willen kwalificeren om zodoende een bredere technische basis te krijgen op het gebied van de bouwkunde.

 

De meeste vakken van iedere module worden op projectmatige wijze klassikaal dan wel in groepsverband aangeleerd.

 

Tevens is de modulaire structuur van deze cursus bij uitstek geschikt voor iemand, die zich slechts een beperkt gedeelte van deze basiskennis wil eigen maken voor het uitoefenen van zijn/ haar dagelijkse functie.

 

 

 

 

1.2 Het doel


De cursus heeft ten doel om mensen een op de praktijkgerichte bouwkundige basiskennis bij te brengen en legt zich met name toe op het aanleren van een aantal vaardigheden op het gebied van de constructieleer (detailtekeningen maken).

De modulaire cursus kan beschouwd worden als een noodzakelijke, brede algemene introductie voor een vervolgcursus op MBO - niveau ten behoeve van de navolgende beroepsprofielen;

-          aankomend bouwkundig uitvoerder

-          aankomend bouwkundig (CAD -)tekenaar

-          aankomend bouwkundig opzichter

 

 

 

 

1.3 Toelating

 

 Voor deelname aan deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

 

 

 

1.4 Inhoud cursus

 

De cursus wordt verdeeld in 2 cursusblokken, die elk afzonderlijk dan wel gecombineerd per cursusjaar kunnen worden gevolgd.

 

A0 : Introductie

A1 : Algemeen

 

 

Module     Vakken

Module     Vakken

 

 

A0.1          - Algemene bouwkunde

A1.1           - Wis- en Rekenkunde

                 - Bouwkundig tekenen

                  - Sterkteleer

 

 

A0.2          - Bouwmaterialen

A1.2           - Algemene bouwkunde

                 - Bouwuitvoering

                  - Metaalconstructies

                 - Wis- en Rekenkunde

                  - Technische installaties

 

                    (gas/water/rioleringen)

 

 

 

 

1.5 Vrijstellingen

 

Om in het bezit te komen van het certificaat “Bouwtechniek II” dient men met goed gevolg examen af te leggen in alle bovenstaande modulen. Op basis van genoten vooropleiding vindt geen vrijstelling plaats voor een van de modulen voor dit examen.

 

 

1.6 Het examen

 

Om aan het examen te kunnen deelnemen wordt de kandidaat geacht te beschikken over voldoende theoretische bouwkundige kennis van constructies en installaties als mede over voldoende bouwkundige tekenvaardigheid.

 

Het examen wordt uitsluitend schriftelijk geëxamineerd.